XXXII KURS INTERPRETACJI
W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
W RAMACH DNI MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
Duszniki Zdrój 3-13 lipca 2014 r.

Kierownik Artystyczny Kursu – prof. Czesław KLONOWSKI
Kierownik Organizacyjny  – mgr Andrzej ŁUCKI
Honorowy Kierownik Organizacyjny – prof. Wilhelm KRZYSTEK

Kurs prowadzony będzie w kategoriach instrumentów dętych drewnianych i blaszanych w następujących specjalnościach:

FLET prof. Kazimierz MOSZYŃSKI
OBÓJ prof. Waldemar KORPAK
KLARNET prof. Jan TATARCZYK
FAGOT prof. Czesław KLONOWSKI
TRĄBKA prof. Stanisław DZIEWIOR
RÓG dr Adam WOLNY
PUZON/TUBA st. wykład. Paweł MALICZOWSKI
SAKSOFON mgr Jacek HORNIK

W programie :

– zajęcia indywidualne

– zajęcia zespołów kameralnych

– koncerty poszczególnych klas instrumentalnych w Dworku Chopina

– koncert finałowy przedstawicieli wszystkich klas instrumentalnych

W kursie mogą wziąć udział absolwenci i studenci uczelni muzycznych jak również młodzież powyżej 16 roku życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć pod warunkiem przyjazdu wraz z opiekunem. Uczestnictwo w kursie może być aktywne lub bierne. Uczestnicy powinni przygotować kilka utworów i posiadać nuty łącznie z akompaniamentem. Kurs ten jest również okazją do rozmów z pedagogami szkół muzycznych I i II stopnia przedstawionych specjalności.

Pobyt w Dusznikach Zdroju jest ponadto doskonałą okazją do korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Duszniki Zdrój dysponują bogatą ofertą gabinetów fizykoterapii, odnowy biologicznej oraz basenem w Sanatorium Jan Kazimierz (w sąsiedztwie Dworku Chopina)

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać poczta lub mailem na załączonym i dokładnie wypełnionym formularzu lub wg wzoru

do dnia 31 maja 2014 r.

na adres:

SPAM ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
50-139 Wrocław,
Szewska 47/2
e-mail:
biuro@spam.wroclaw.pl

cklon@poczta.onet.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA »

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą lub drogą elektroniczną /pod warunkiem podania adresu mailowego/ do dnia 10 czerwca 2014 r.

Opłata za udział w zajęciach Kursu wyniesie:

– 1.100 zł – dla uczestników czynnych

– 910 zł – dla uczestników biernych

– 910 zł dla opiekunów i obserwatorów

Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach o podwyższonym standardzie, w pokojach 2 – osobowych z łazienkami DW Rondo. Opłata wzrośnie wtedy od osoby o 100 PLN. Opłatę należy przesłać dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu, w terminie do 20 czerwca 2014 r. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i zakwaterowanie .

Opłata może być uiszczona w dwu ratach, pierwsza w czerwcu 2014 na konto:

Bank Spółdzielczy w Kłodzku Oddział Duszniki-Zdrój

50952300012000651420000001

Z dopiskiem: XXXII Kurs Interpretacji,

druga na kursie w Dusznikach Zdroju.

Miejscem zakwaterowania będą Domy Wypoczynkowe „POLONEZ” oraz „ŻYCZENIE” w Dusznikach Zdroju przy ul. Zdrojowej 38. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie organizatorzy zwrócą dokonana wpłatę z potrąceniem kwoty w wysokości 5% całkowitej opłaty za kurs /koszty organizacyjne/.

Zajęcia odbywać się będą w Dworku Chopina, w budynkach Domów Wczasowych oraz w salach Szkoły Podstawowej w Dusznikach Zdroju. W koncertach poszczególnych klas wystąpią wszyscy uczestnicy czynni.
Sponsorzy Kursu:

Akademia Muzyczna im.K.Lipińskiego we Wrocławiu
Centrum Edukacji Artystycznej
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Burmistrz Miasta Duszniki Zdrój

Reklamy

Kurs w Dusznikach 2012

Marzec 1, 2012

XXX JUBILEUSZOWY KURS INTERPRETACJI W ZAKRESIE GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH w ramach DNI MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
Duszniki Zdrój 3-13 lipca 2012 r.

Kierownik artystyczny Kursu – prof. Czesław KLONOWSKI

Kierownik Organizacyjny mgr Andrzej ŁUCKI
Honorowy Kierownik Organizacyjny – Prof. Wilhelm KRZYSTEK
Kurs prowadzony będzie w kategoriach instrumentów dętych drewnianych
i blaszanych w następujących specjalnościach:
flet, obój, klarnet, fagot, saksofon , róg, trąbka
oraz dęte zespoły kameralne

Specjalności i pedagodzy

Prof. K.MOSZYŃSKI- Flet

Prof. W.KORPAK- Obój

Prof. J.TATARCZYK -Klarnet

Prof. Cz. KLONOWSKI- Fagot

dr R.ŻOŁĘDZIOWSKI -Saksofon

St. wykład. A.WOLNY – Róg

Wykład. Piotr BUGAJ- Trąbka

 

W programie :

zajęcia indywidualne
zajęcia zespołów kameralnych
koncerty poszczególnych klas instrumentalnych w Dworku Chopina
koncert finałowy przedstawicieli wszystkich klas instrumentalnych
W kursie mogą wziąć udział absolwenci i studenci uczelni muzycznych jak również  młodzież  powyżej 16 roku życia.
Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć pod warunkiem  przyjazdu wraz z opiekunem.
Uczestnictwo w kursie może być aktywne lub bierne.
Uczestnicy powinni przygotować kilka utworów i posiadać nuty łącznie z akompaniamentem.

Kurs ten  jest również okazją do rozmów z pedagogami  szkół muzycznych
I i II stopnia przedstawionych specjalności.

Pobyt w Dusznikach Zdroju jest ponadto doskonałą okazją  do korzystania
z zabiegów rehabilitacyjnych.

Duszniki Zdrój dysponują  bogatą ofertą gabinetów fizykoterapii, odnowy biologicznej oraz basenem w Sanatorium Jan Kazimierz (w sąsiedztwie Dworku Chopina)

Zgłoszenia na kurs należy przesyłać poczta lub mailem  na załączonym i dokładnie wypełnionym formularzu lub wg wzoru  do dnia 31 maja 2012 r. na adres:

SPAM
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
50-139 Wrocław, Szewska 47/2
e-mail: biuro@spam.wroclaw.pl

cklon@poczta.onet.pl

Osoby zakwalifikowane do udziału w kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą lub drogą elektroniczną /pod warunkiem podania adresu mailowego/ do dnia 10 czerwca 2009 r.
Opłata za udział w zajęciach Kursu wyniesie:

– 950 zł – dla uczestników czynnych

– 850 zł – dla uczestników biernych

– 800 zł dla opiekunów i obserwatorów
Istnieje możliwość  zakwaterowania w pokojach o podwyższonym standardzie, w pokojach 2 – osobowych  z łazienkami  DW Rondo. Opłata wzrośnie wtedy od osoby o 100 PLN.
Opłatę należy przesłać dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu, w terminie do 20 czerwca 2012 r.

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i zakwaterowanie . Opłata może być uiszczona w dwu ratach: pierwsza /minimum 50 % , druga  na kursie w Dusznikach Zdroju.
Miejscem zakwaterowania będą Domy Wypoczynkowe „POLONEZ” oraz „ŻYCZENIE” w Dusznikach Zdroju przy ul. Zdrojowej 38.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie organizatorzy zwrócą dokonana wpłatę z potrąceniem kwoty w wysokości 5% całkowitej opłaty za kurs /koszty organizacyjne/.

Zajęcia odbywać się będą w Dworku Chopina, w budynkach Domów Wczasowych oraz w salach Szkoły Podstawowej w Dusznikach Zdroju.

W koncertach poszczególnych klas wystąpią wszyscy uczestnicy czynni.

Nr Konta
PKO BP IV/O we Wrocławiu
08 1020 5242 0000 2802 0145 6771
Z dopiskiem:
XXVII Kurs Interpretacji

Sponsorzy Kursu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Burmistrz  Miasta Duszniki Zdrój

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj >>>