Kurs odbędize się w dniach 24-25.04.2014 w Sali Kameralnej i Auli Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Kurs jest przeznaczony dla oboistów – uczniów ostatnich klas szkół muzycznych II stopnia, studentów akademii muzycznych, absolwentów i pedagogów. Ilość czynnych uczestników kursu jest ograniczona. O udziale czynnym decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Ostateczną ilość uczestników czynnych określi prof. M. Bourge. Czynny uczestnik może przedstawić do pracy z profesorem dwa wybrane przez siebie utwory.

Zajęcia odbywać się będą w Akademii Muzycznej w Poznaniu według następującego planu:
czwartek 24.04 – Sala Kameralna – godz. 10:00-13:00 i 15:00-18:00
piątek 25.04- Aula Akademii – godz. 10:00-13:00 i 15:00-18:00

Udział w zajęciach będzie potwierdzony certyfikatem. Opłata dla uczestników czynnych wynosi 300 zł, dla obserwatorów 150 zł.
Opłatę wstępną w wysokości 150 zł należy uiścić do dnia 14.03.2014 r. na konto Akademii Muzycznej w Poznaniu:
BZ WBK S.A. VI O/Pń 66 1090 1362 0000 0000 3601 7909
Warunkiem uczestnictwa w kursie będzie okazanie dowodu wpłaty na w/w konto. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie wpisowe nie podlega zwrotowi. Osoby zakwalifikowane do aktywnego uczestnictwa wnoszą dodatkową opłatę w wysokości 150 zł w Kasie Uczelni Blok C pok. 191 (I piętro) lub na w/w konto.

W celu otrzymania faktury prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

Zgłoszenia prosimy kierować do 14.03.2014 r. na adres:
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego
Dział Nauczania
ul. Św. Marcin 87
61-808 Poznań
tel. (0 61) 85-68-933
fax (0 61) 85-36-676
e-mail: zmajewicz@amuz.edu.pl

Szczegółowy plan kursu, z wyznaczonymi godzinami zajęć, podany zostanie do 15.04.2014 r.
Istnieje możliwość skorzystania ze stołówki i bufetu Akademii Muzycznej we własnym zakresie oraz noclegu (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia) w Domu Studenckim Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Wroniecka 19/20 (kod 61-763).

Informacje:

p. Jacek Różański, tel. 61 852-48-65
dswronka@gmail.com
www.dswronka.of.pl
lub
Hotel Kameleon, tel. 61 639-30-41
Mini-Hotelik, tel. 61 633 14 16
Very Berry tel. 61 855 17 63
Hostel Melody tel. 61 851 60 60, 792 742 752
Hotel Lech, tel. 61 853 01 51

Reklamy