Zapraszamy na sesję naukową „Na drodze do nowej harmonii III” , która odbędzie się w dniach 5-6.12.2011 na Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach sesji odbędzie się wykład i koncert z udziałem oboistów barokowych – Rafaela Gabriela Przybyły i Jana Ziemowita Hutka.

 

 

 

Plan dnia z częścią obojową wykładów:

Wtorek, 6.12. 2011 Sala Kameralna

godz.10 –Vlastislav Matoušek (Praga) – Shakuhachi – historia, filozofia, praktyka
godz.11.15 – Wojciech Kamionka (Kraków) – Tuba Wagnerowska – nowy instrument w apogeum romantycznej orkiestry
12.10 – przerwa
12.30-Rafał Gabriel Przybyła (Łódź)  – Obój historyczny – droga do Marigaux
13.30 -Wojciech Turek (Kraków) – W poszukiwaniu nowych barw – inwencja muzyków i konstruktorów od XVI-XX ww.

godz. 16. Aula Florianka

Lubomyr Kushlyk – Warsztat wykonawczy dawnych instrumentów karpackich

godz. 17
Vlastislav Matoušek – Warsztat wykonawczy fletu shakuhachi
Rafael Gabriel Przybyła – Warsztat wykonawczy oboju historycznego

godz. 19 – Koncert

I.
Vlastislav Matoušek – shakuhachi

tradycyjna muzyka japońska:
Banshikicho (Kinko ryu honkyoku)
Shika no Tone (Myoanji Taizan ryu)
Vlastislav Matoušek – In circulo na dowolny aerofon (1996)

II.
Rafael Gabriel Przybyła – obój barokowy, obój d’amore
Jan Ziemowit Hutek – obój barokowy, obój da caccia
Andrzej Zawisza – klawesyn

Johann Sebastian Bach – Sinfonia z kantaty „ch steh’ mit einem Fuss im Grabe”
William Babel – Sonata F-dur na obój i basso bontinuo
Adagio – Vivace – Adagio – Allegro
Georg Philipp Telemann – Andante z Sonaty a-moll na obój d’amore i basso continuo
Francois Couperin – Premier Concert Royal
Prélude  – Allemande  – Gavotte
Johann Joachim Quantz – Sonata g-moll na dwa oboje
Largo – Allegro – Andante – Presto assai
Antonio Vivaldi – Largo z Koncertu d-moll na dwa oboje
Johann Sebastian Bach – fragment z kantaty Ein feste Burg ist unser Gott BWV 80 na obój, d’amore i obój da caccia

więcej informacji >>>

 


Reklamy