Koncert muzyki francuskiej

Listopad 2, 2012

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się 12.11.2012 o godz. 19:00 na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym.

Wyko­nawcy: GRUPPO DI TEMPERA: Agata Igras-Sawicka — flet, Seba­stian Alek­san­dro­wicz — obój, Adrian Janda — klar­net, Artur Kaspe­rek — fagot, Tomasz Biń­kow­ski — wal­tor­nia, Agnieszka Kopacka — fortepian

W pro­gra­mie:

  • J. Ibert – Trois pie­ces bre­ves na kwin­tet dęty
  • J. Fra­nçaix – L’Heure du Ber­ger na flet, obój, klar­net, wal­tor­nię i fortepian
  • D. Mil­haud – La che­mi­née du roi René op. 205 na kwin­tet dęty
  • C. Debussy – Petite Suite L. 65 w aran­ża­cji na kwin­tet dęty
  • F. Poulenc – Sextuor na for­te­pian i kwin­tet drew­niany
    Trio na obój, fagot i fortepian

Opieka arty­styczna: dr Paweł Gusnar

Sala Kon­cer­towa Fry­de­ryka Cho­pina
Bez­płatne karty wstępu

więcej informacji >>>

Reklamy