Trio Bialytaly. Jak sama nazwa wskazuje, w skład zespołu wchodzą muzycy z Białegostoku (Krystyna Misiukiewicz – obój) oraz Itali/Włoch (Chiara Parolo – klarnet, Manuel Cester – fagot). Pomysłodawcą założenia zespołu była Krystyna Misiukiewicz. Po ukończeniu edukacji za granicą chciała nadal współpracować ze swoimi przyjaciółmi muzykami, których poznała biorąc udział w wielu projektach orkiestrowych i grając w różnorodnych zespołach kameralnych. Uzyskanie stypendium „Młodzi Twórcy” Prezydenta Miasta Białegostoku oraz dzięki współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską a także Muzeum Podlaskim „Ratusz”, umożliwia zespołowi realizację dwóch koncertów na terenie miasta i zaprezentowanie repertuaru polskich kompozytorów żyjących i tworzących w XX wieku.

W programie :
Spisak Michał „Sonatina na obój, klarnet i fagot”
Szałowski Antoni „Trio na obój, klarnet i fagot”
Tansman Aleksander „Suite pour Trio d’Anches”
Walentynowicz Władysław „Trio stroikowe”

3 sierpień 2012, godz. 19.00, sala kameralna OIFP
5 sierpień 2012, godz. 16.00, Muzeum Podlaskie „Ratusz”
WSTĘP WOLNY

Reklamy

W lutym 2012 r. odbę­dzie się IX Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Zespo­łów Instru­men­tów Dętych. Infor­ma­cje doty­czące ter­minu oraz warun­ków uczest­nic­twa będą zamiesz­czone na stro­nie inter­ne­to­wej w poło­wie 2011 r.

więcej tutaj >>>